Vår kjære samarbeidspartner Jo Christer Langeland gikk bort så altfor tidlig 21.1. 2021 på grunn av kort tids sykdom. Han var en av våre få virkelig gode norske dansere. Ekstremt nærværende. Oppmerksom. Gjennomtenkt. Han vil bli dypt savnet.

Her er en av hans siste opptredener høsten 2019, i en milongueroenes ronda.